Zorgresidentie Rembrandtkapel - FTCC Zorg (2024)

Per 1 juni 2024 openen we onze deuren!

Kom bij ons langs!

Passende zorg en wonen voor ouderen met dementie!

Op zoek in regio Soest naar een fijne en liefdevolle woonvorm voor iemand met dementie? Per 1 juni 2024 opent zorgresidentie Rembrandtkapel:

Een kleinschalige en dementievriendelijke woonvorm in Soest.

De Rembrandtkapel aan de Rembrandtlaan 20 in Soest is een kerkgebouw uit 1921. Het behoorde toe aan vrijzinnig hervormden. Ruim een eeuw later heeft FTCC Zorg de kapel getransformeerd naar Zorgresidentie Rembrandtkapel.

FTCC Zorg is een professionele zorgaanbieder. In Soest en nabije omgeving leveren wij hoogwaardige zorg en service aan ouderen met dementie en fysieke problemen. Bij ouderen thuis, maar ook als thuis wonen niet meer gaat dan bent u van harte welkom de Rembrandtkapel!

Wordt dit uw nieuwe thuis?

Zorgresidentie Rembrandtkapel is een kleinschalige luxe woonvoorziening met 15 zorgwoningen. In deze zorgwoningen is er plek voor ouderen met geheugenproblematiek en dementie. De 24-uurs aanwezigheid van een zorgmedewerker in combinatie met diverse ondersteunende faciliteiten en een vertrouwde woonomgeving zorgen ervoor dat u als bewoner het zo aangenaam mogelijk heeft. Onze residentie is dan ook bewust kleinschalig opgezet. Hierdoor kennen bewoners, familie en medewerkers elkaar goed

Ons uitgangspunt is u als bewoners een warm thuis te bieden waar passend zorg en behoud van eigen regie centraal staat. Wij zijn er voor u, dag en nacht.

De zorgappartementen:

De oppervlakte van de appartementen varieert tussen de 23 m² en 38 m² en zijn van diverse aanpassingen voorzien. Bewoners hebben een privé woon- en slaapkamerin één waardoor ze een herkenbare en vertrouwde omgeving hebben. Het appartement kan naar eigen smaak ingericht worden met de vertrouwde meubels en spullen van de bewoners. Aan comfort zal het niet ontbreken. De appartementen beschikken over lichte en moderne woon- en slaapkamer met een eigen moderne badkamer uiteraard uitgerust met voorzieningen. De residentie bestaat uit meerdere woonlagen die allemaal met de lift toegankelijk zijn. Op de begane grond bevindt zich de gemeenschappelijke woonkamer met een mooie erker en raampartijen, waar bewoners en familie en-/of naasten kunnen vertoeven.

Rondom de residentie bevindt zich een heerlijke tuin waar het uiteraard mogelijk is om heerlijk buiten te verblijven. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers. Ook is NS-station Soestdijk op 4 minuten loopafstand, bezoekers kunnen dus gemakkelijk de residentie bereiken.

Zorg en wonen

FTCC Zorg is een professionele zorgaanbieder en levert de zorg voor Zorgresidentie Rembrandtkapel. Het mag als vanzelfsprekend klinken, maar liefdevolle zorg staat bij ons synoniem aan persoonlijke aandacht, waarbij uw wensen, behoeften en gewoonten centraal staan. Samen met u zorgen we ervoor dat de zorg en uw woonomgeving bij u past. De zorg wordt met verschillende specialisten vormgegeven. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen stemmen wij de zorg af en betrekken daarbij de gewenste disciplines. Denk aan huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, tandarts, pedicure en kapper.

Kosten

Het gemak en comfort van FTCC Zorg komt samen in een compleet pakket van wonen, zorg en dienstverlening in aangename leefomgeving. Beschikt u over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan worden de zorgkosten vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). In Zorgresidentie Rembrandtkapel kunnen wij zorg bieden aan mensen met een indicatie VV04 of VV05.

De kosten voor zorg worden dus vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg en de kosten voor wonen betaalt u zelf. In een particulier woonhuis bij Rembrandtkapel betaalt u een lage eigen bijdrage. Delage eigen bijdrage bij een particuliere zorginstelling isminimaal
€ 200,40 tot maximaal € 1.052,20 (p.p. 2024)per maand.Deze is wettelijk bepaald.

Bij wonen in een regulier verzorgingshuis geldt veelal een hoge eigen bijdrage met een maximumbedrag van € 2887,40 per maand. Het verschil in kosten bij ons en die bij een regulier verzorgingshuis is daarom kleiner dan u in eerste instantie zou denken.

De woonkosten bestaan uit de huur van het appartement en servicekosten. De huurprijs is afhankelijk van de oppervlakte en de ligging van het appartement.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Rembrandtkapel, haar persoonlijke zorgverlening, huur en extra services?

Dan nodigen wij u van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij informeren u dan persoonlijk over de vele mogelijkheden, en denken graag met u mee over een passende en gewenste oplossing in ons kleinschalige woon-zorgresidentie.

Laat het ons weten en wij houden u met regelmaat op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Team FTCC Zorg heet u graag welkom!

Zorgresidentie Rembrandtkapel - FTCC Zorg (1)

Zorgresidentie Rembrandtkapel - FTCC Zorg (2)

Rembrandtlaan 20
3761 AH
Soest
035-30 30 932
info@ftcczorg.nl

Zorgresidentie Rembrandtkapel - FTCC Zorg (3)

Team Rembrandtkapel heet u graag welkom!

Kom in contact met locatiemanager Tasal Sayedi

EnvelopePhone-alt

Vorige afbeelding.

Volgende afbeelding

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een zorgvraag of wilt u onze locatie bezichtigen? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen we snel contact met u op.

Zorgresidentie Rembrandtkapel - FTCC Zorg (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5896

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.